Comfort – SOS Barnbyar

Varje dag dör mer än femtusen barn under fem år som en konsekvens av brist på rent vatten. Comfort vill bidra till att förse människor i drabbade områden med rent vatten och har därför ett långsiktigt samarbete med SOS Barnbyar. Kärnan i SOS Barnbyars verksamhet är att alla barn har rätt till en trygg uppväxt med kärleksfulla vuxna omkring sig. Med organisationens hjälp får varje år hundratusentals barn möjlighet att växa upp i en familj. SOS Barnbyar driver 500 barnbyar i 133 länder och har en gedigen kunskap om var hjälpbehovet är som störst.

Comfort kan bidra med olika vattenreningsinsatser, från installationer och behovsanalyser till utbildning. Allt för att ge barnen rent dricksvatten. Alla människor behöver rent vatten och Comfort har kunskapen som krävs för att bidra till en hälsosam sanitär utveckling i världen. Genom att erbjuda SOS Barnbyar Comforts kunskap om vatten kan alla i kedjan bidra.