Boka installation hos ditt närmaste Comfort-företag

Entreprenad

Behöver du professionell VVS-hjälp för större eller mindre installationer? Vi har mer än 50 års erfarenhet i branschen, så du kan tryggt anlita oss. Vi åtar oss allt från stora, kvalificerade totalentreprenader till mindre installationer. Tänker du t ex bygga ny villa kan vi hjälpa dig med hela installationen från grunden till kranarna i badrummet. Vi kan även installera sprinklers som brandskydd om olyckan skulle vara framme.

Vid större installationer står vi även för konstruktion och ritningar.

Fjärrvärmeinstallationer

Funderar du på att ansluta dig till fjärrvärmenätet? Då kan du tryggt anlita oss. Vi har stor erfarenhet av fjärrvärmeinstallationer och licenssvetsning. I Uddevalla har vi installerat fjärrvärme i kommunens fastigheter. Även ett stort antal privata företag, fastigheter och villor är idag anslutna.

Lysekils Energi har också givit oss förtroendet att installera all fjärrvärme i Lysekil, där vi hittills installerat 86 fjärrvärmecentraler.

Vi åtar oss:

» Entreprenad på allt rörarbete
» Leverans och uppförande av reservvärmecentral och pumpstation
» Leverans och installation av fjärrvärmecentraler
» Service och underhåll

Stambyten

Behöver stammarna i din fastighet bytas? Vänd dig med förtroende till oss. Vi åtar oss stambyten i alla typer av fastigheter.