Boka installation hos ditt närmaste Comfort-företag

Service och underhåll

Behöver du få avloppet rensat, ett tvättställ monterat, läcker kranen eller behöver pannan servas? En av våra starkaste sidor är att ge professionell och snabb service. Vi har femton servicebilar i regionen med modern utrustning och duktiga montörer som kan sitt jobb.

Vi åtar oss bl a:

» Avloppsrensning

» Högtrycksspolning

» JOUR

Händer det något på helgen eller kvällen, ring vårat JOUR-nr: 070-328 99 08. Utryckningskostnad 2 500:- samt timkostnad + övertidsersättning.

» Rörinspektion med kamera

Har du fått stopp i rören och hittar inte proppen? Eller vill du kontrollera standarden på ledningarna i din fastighet? Du behöver inte bryta upp golv, väggar och tak för att se efter. Vid stopp gör vi först en provtryckning och rensar där det är möjligt. Hjälper inte det eller om du vill ha en total översyn på ledningsnätet kan vi inspektera ledningarna med hjälp av kamera. Vi åtar oss även inspektion av ventilationssystem.