Boka installation hos ditt närmaste Comfort-företag

Miljö och kvalitet

Miljo&kvalitet

Vårt miljöansvar

Det är viktigt att miljötänkandet är en integrerad del av verksamheten.

Personligt engagemang är en viktig drivkraft i miljöarbetet. Därför är alla i organisationen väl insatta i miljöfrågorna, som är en naturlig del i det dagliga arbetet.

Vi ska tillsammans med våra kunder och leverantörer, vid inköp av varor och tjänster, aktivt efterfråga produkter som vid tillverkning, användning och destruktion eller återvinning minimerar miljöpåverkan.

Samarbetet med kunder, leverantörer och allmänhet ska kännetecknas av stor miljömedvetenhet.

I all vår verksamhet ska vi sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan och därmed bidra till en långsiktig och hållbar utveckling inom VVS-området.

Vi följer Comforts miljöledningssystem RCLS.

 

Vårt kvalitetstänkande

I vår verksamhet ska vi eftersträva att utveckla, installera och marknadsföra produkter och tjänster med lämplig teknisk nivå och med jämn kvalitet.

Vi ska leverera varor och tjänster i rätt tid och på rätt sätt.

Produkten ska överensstämma med kundens förväntningar. Vi är inte nöjda förrän kunden är nöjd.

Vår verksamhet ska genomsyras av ett strukturerat kvalitetstänkande.

För varje projekt upprättas en projektplan där kvalitetsarbetet fastläggs, säkras och dokumenteras.

Vi följer Comforts kvalitetsledningssystem RCLS.