Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Aderbys Rör är certifierade enligt Kvalitet ISO 9001, Miljö ISO 14001 samt Arbetsmiljö ISO 45001

Kvalitet - att ge kunden det kunden vill ha

Syftet med kvalitetsarbetet är att uppfylla kundernas krav och deras förväntningar.
Exempel på rutiner som kvalitetsarbetet styr är inköp, arbetsplanering, avtalshantering och utförande av de tjänster som kunderna beställer.

Miljö - vi tar ansvar

Syftet med detta är att vi vill ta vårt ansvar när det gäller vår miljö men givetvis även kundernas miljö. Vi jobbar med energioptimering och hjälper våra kunder att göra miljömedvetna val inom vårt arbetsområde.

Arbetsmiljö -en naturlig del i Aderbys verksamhet

Arbetsmiljö ska ingå som naturlig del i vår verksamhet. Vi eftersträvar arbetsplatser där skador och ohälsa förebyggs.

Arbetsplatser där alla kan känna sig trygga. Det är syftet med vårt arbetsmiljöarbete och varför vi valt att certifiera oss.

 

       SCAB_ISO_45001_Sve_RGB (003).png