Certifieringar

Vi har certifieringar inom följande områden:

                     

UC Sigill

Ett UC Sigill visar att ett företag är tryggt och säkert att göra affärer med. Sigillet är en kvalitetsstämpel som visar att företaget har god överlevnadsförmåga och är kreditvärdigt.

 

AAA Bisnode

Är det högsta betyget och delas bara ut till aktiebolag. Betyget ges till företag som visat stabilitet över tid och en förmåga att klara både hög- och lågkonjunktur. Företaget måste vara ett aktiebolag och omsätta mer än två miljoner, varit verksamt i över 10 år och ha nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

 

           SCAB_ISO_45001_Sve_RGB (003).png

        

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, säkerhet och ansvarstagande.
                                   
 

Säker Vatten

Alla våra montörer har genomgått utbildning i Säker Vatten, ett regelverk som VVS-branschen har tagit fram för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning.Reglerna ställer krav på både installationen och produkterna. Nytt prov för att bibehålla certifikatet avläggs vart femte år.