Logotyp

Externrevision ISO kvalitet och miljö

Revisionerna av kvalitet- och miljö på Aderbys Rör utförs av Svensk Certifiering Norden AB.
Vid vår senaste revision i december 2018 blev företaget reviderat enligt ISO-standarden ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015. Vår revisor hittade inga avvikelser.

Nu jobbar vi vidare med vissheten att vi håller en bra standard när det gäller Kvalitet och Miljö.