Logotyp

Externrevision ISO kvalitet och miljö

Revisionerna av kvalitet- och miljö på Aderbys Rör i Kungsbacka utförs av Svensk Certifiering Norden AB.

Vår senaste revision i december 2019 var en omrevidering enligt ISO-standarden ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015. Vår revisor hittade inga avvikelser. 

Nu jobbar vi vidare med vissheten att vi håller en bra standard när det gäller Kvalitet och Miljö.