Om- och tillbyggnad av lasarett i Alingsås

Alingsås Lasarett

Projektnummer: 240434

Beställare: Skanska

Uppdrag: Om- och tillbyggnad av Akutsjukhus, 30 000 kvm. Generalentreprenad, partnering.

Projektdata

Byggstart
februari 2016
Byggkostnad
460 Mkr
F - btkn
Byggmånader
50
Entr.form
Partnering
Se alla projekt