Lokalanpassning av kontorsfastighet i Göteborg

Amerikaskjulet plan 2

Projektnummer: 1601247

Beställare: Kålltorps Bygg AB

Uppdrag: Ombyggnad kontor

Projektdata

Byggstart
februari 2020
Byggkostnad
11 Mkr
F - btkn
Byggmånader
7
Entr.form
Generalentreprenad
Se alla projekt