Logotyp

Omb av skollokaler & mottagningskök i Annedal, Göteborg

Annedalsskolan Hus A och B

Projektnummer: 870771

Beställare: Tage & Söner Byggnads AB

Uppdrag: Ombyggnad F6-skola

Projektdata

Byggstart
augusti 2013
Byggkostnad
ca 80 mkr
F - btkn
Annedal 7:1 7
Byggmånader
18
Entr.form
Partnering
Se alla projekt