Ombyggnad av kök och ventilation vid äldreboende, Mölndal

Brattåsgårdens äldreboende, Hus A

Projektnummer: 1488877

Beställare: Torbeskär Byggnads AB

Uppdrag: Ombyggnad storkök, äldreboende

Projektdata

Byggstart
september 2019
Byggkostnad
10 Mkr
F - btkn
Våmmedal 3:136
Byggmånader
6
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt