Logotyp

Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg

Gamla Erikslundsskolan

Projektnummer: 944545

Beställare: AB CD Bygg

Projektdata

Byggstart
mars 2015
Byggkostnad
80-90 mkr
F - btkn
Backa 76:1
Byggmånader
15
Entr.form
Partnering
Se alla projekt