Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg, etapp 1-4

Gamlestadsskolan, hus A, B och E

Projektnummer: 570274

Beställare: Tuve Bygg

Uppdrag: Om- och tillbyggnad F9-skola

Projektdata

Byggstart
februari 2016
Byggkostnad
100 Mkr
F - btkn
Gamlestaden 53:7
Byggmånader
33
Entr.form
Generalentreprenad
Se alla projekt