Renovering av hotell i Kungsbacka

Hotell Halland

Projektnummer: 1491678

Beställare: Aranäs Projekt.

Uppdrag: Löpande uppdrag

Projektdata

Byggstart
januari 2018
Byggkostnad
20 Mkr
F - btkn
Byggmånader
6
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt