Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Kungsbacka

Kolla Parkstad Kv 2

Projektnummer: 902546

Beställare: Skanska Sverige AB

Projektdata

Byggstart
november 2014
Byggkostnad
164 mkr
F - btkn
Utsikten
Byggmånader
20
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt