Nybyggnad av förskola Kullegården

Kullegårdens förskola

Projektnummer: 1318198

Beställare: Byggfokus entreprenad AB

Uppdrag: Nybyggnad förskola

Projektdata

Byggstart
januari 2019
Byggkostnad
10 Mkr
F - btkn
Ugglum 4:665 och 4:666
Byggmånader
18
Entr.form
Generalentreprenad
Se alla projekt