Ombyggnad av stadshus i Kungsbacka

Kungsbacka stadshus

Projektnummer: 1489479

Beställare: Flodéns

Uppdrag: Ombyggnad kontor

Projektdata

Byggstart
september 2018
Byggkostnad
65 Mkr
F - btkn
Samariten 3:1
Byggmånader
14
Entr.form
Partnering
Se alla projekt