Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka

Kungsmässan bio

Projektnummer: 1566497

Beställare: Flodén

Uppdrag: Nybyggnad biograf

Projektdata

Byggstart
maj 2019
Byggkostnad
45 Mkr
F - btkn
Kungsbacka 2:1
Byggmånader
11
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt