Om- och tillbyggnad av skola i Mölndal

Lackarebäcksskolan

Projektnummer: 1533998

Beställare: RA Bygg

Uppdrag: Tillbyggnad F6-skola, 600 elever

Projektdata

Byggstart
augusti 2019
Byggkostnad
30-45 Mkr
F - btkn
Stormhatten 1
Byggmånader
17
Entr.form
Utförandeentreprenad
Se alla projekt