Nybyggnad av flerbostadshus på Askim, Göteborg

Norr om Askimsviken

Projektnummer: 943167

Beställare: Majvik Bygg

Uppdrag: Nybyggnation 92 st lägenheter

Projektdata

Byggstart
oktober 2017
Byggkostnad
170 Mkr
F - btkn
Hult 547:1
Byggmånader
32
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt