Nybyggnad av studentbostäder i Göteborg

Norra Guldheden; område 4

Projektnummer: 234178

Beställare: Majvik Bygg

Uppdrag: Nybyggnad 50 st studentlägenheter

Projektdata

Byggstart
maj 2017
Byggkostnad
30-50 mkr
F - btkn
Guldheden 7:1
Byggmånader
14
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt