Logotyp

Om- och tillbyggnad av skola

Rosendalsskolan

Projektnummer: 1300084

Beställare: Tage & Söner Byggnads AB

Uppdrag: Om- och tillbyggnad skola

Projektdata

Byggstart
oktober 2016
Byggkostnad
150 Mkr
F - btkn
Sävenäs 126:2
Byggmånader
21
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt