Rivning och nybyggnad av skola i Göteborg

Skogomeskolan

Projektnummer: 1441501

Beställare: AB CD Bygg

Uppdrag: Partnering

Projektdata

Byggstart
oktober 2017
Byggkostnad
100 Mkr
F - btkn
Skogome 1:22
Byggmånader
18
Entr.form
Partnering
Se alla projekt