Nybyggnad av gruppbostad på Kärra, Göteborg

Stora Tolseredsvägen

Projektnummer: 873940

Beställare: PJ Bygg AB

Uppdrag: Nybyggnad BMSS-boende

Projektdata

Byggstart
maj 2019
Byggkostnad
10 Mkr
F - btkn
Kärra 18:124
Byggmånader
12
Entr.form
Utförandeentreprenad
Se alla projekt