Nybyggnad av studentbostäder i Krokslätt

Utlandagatan, Krokslätt

Projektnummer: 1348973

Beställare: Majvik Bygg AB

Uppdrag: Nybyggnad 101 st studentbostäder

Projektdata

Byggstart
januari 2020
Byggkostnad
100-125 Mkr
F - btkn
Krokslätt 90:35
Byggmånader
24
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt