Industri

Vi är specialister på industrifastigheter. Anlita oss både vid nybyggnad, ombyggnad och för serviceavtal. Vi ser över både din fastighet och din processanläggning.

Var klok och teckna årsavtal med oss för t ex 2 st årliga genomgångar av din anläggning så förebygger du dyra akututryckningar.

Planerat underhåll är alltid mer ekonomiskt i längden.


Kontakta oss gärna för ett möte där ni går igenom förutsättningarna för just din verksamhet.

Tel: 0300-337 00, info@aderbys.se