Logotyp

Debiteringspriser

Debiteringspriser

  • Minsta debitering 775:- (utgår på alla arbeten upp till 1 timme)
  • Rörmontör 775:- per timme
  • Elektriker 725:- per timme
  • Snickare 585:- per timme (Bilkostnad tillkommer med 450:- per arbetstillfälle)
  • Tillägg om kund tillhandahåller material 165:- per timme
  • Bilkostnad 200:- per faktura

Samtliga priser är inklusive moms

Betalningsvillkor 10 dagar för privatpersoner

I debiteringen ingår arbetsledning, lön, försäkringar och resor under ordinarie arbetstid 06.45 – 16.00.

Tiderna för arbetena innefattar lastning av servicebil, restid till platsen där arbetet utförs, själva arbetstiden på plats, omhändertagande av avfall samt dokumentering av material som använts och restid tillbaka.