Rörinfodring i flerbostadshus i Bollnäs

Kransgatan m.fl.

Projektnummer: 1310971

Beställare: Bollnäs Bostäder

Stamrenovering av samtliga avloppsledningar med infodring.
Totalt 150 lgh

Projektdata

Byggstart
januari 2016
Byggkostnad
10-20 Mkr
F - btkn
Byggmånader
0
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt