Certifiering och behörighet

Våra installatörer uppdaterar sina kunskaper kontinuerligt, vilket bekräftas med certifikat och dokumenterad behörighet.

BYGGKERAMIKRÅDET

Vi arbetar enligt Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum (BBV). Det innebär att vi har behörighet att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt. Företag som följer BBV använder godkända tätskiktssystem samt väljer i övrigt lämpliga material och konstruktioner.

SÄKER VATTEN

Alla våra VVS-montörer har genomgått utbildning i Säker Vatten, ett regelverk som VVS-branschen har tagit fram för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installationen och produkterna. Nytt prov för att bibehålla certifikatet avläggs vart femte år.

ELBEHÖRIGHET

Många av Comforts medlemsföretag har även elbehörighet, vilket krävs vid alla elinstallationer.