Garantier

TRYGGHETSGARANTI

Genom att teckna Comforts Trygghetsgaranti behöver du inte oroa dig för höga självrisker eller avskrivningar om du råkar ut för en vatten- eller maskinskada som kan härledas till den VVS-installation som gjorts i ditt hem.

Med vår trygghetsgaranti får du ersättning för den självrisk och den avskrivning som du betalar genom din hem- och villaförsäkring. Garantin gäller i sex år från och med installationsdagen.

Förutsättningen för att Comforts Trygghetsgaranti ska gälla är att din hem- och villaförsäkring omfattar maskin- och vattenskada.

Fullständig information om Comforts Trygghetsgaranti hittar du här.