Nybyggnad av bostäder Kattegatt Center i Falkenberg etapp 1

Brf Bacchus 1

Projektnummer: 844284

Beställare: Peterson & Hansson Byggnads AB

Nybyggnad av 35 st. Ventilationsentreprenad
(http://bacchusfbg.se/)

Projektdata

Byggstart
april 2017
Byggkostnad
Ej officiell
F - btkn
Byggmånader
15
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt