Tillbyggnad av affärslokaler Gekås Ullared

Gekås utbyggnad, etapp 11 B

Projektnummer: 1301212

Beställare: Gekås Ullared AB

Om- och tillbyggnad av butik, lager och restaurang i 4 plan.
Ventilationsentreprenad.
(https://www.gekas.se/nyheter/utbyggnad-av-gekas/)

Projektdata

Byggstart
augusti 2017
Byggkostnad
450 Mkr
F - btkn
Ullared 8:8
Byggmånader
41
Entr.form
Partnering
Se alla projekt