Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka

Särö Centrum

Projektnummer: 1300558

Beställare: Wästbygg

Nybyggnad av 68 st bostadsrätter och 38 st hyresrätter. VS-entreprenad
(https://jarngrinden.se/bostad/nya-saro/)

Projektdata

Byggstart
november 2017
Byggkostnad
150-250 Mkr
F - btkn
Byggmånader
22
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt