Tjänster

Falkenbergs Rör är en av de största aktörerna i västra Sverige inom installation av VS/Rör och rörinstallationer till de flesta typer av industrianläggningar. Vi erbjuder service inom alla våra tjänsteområden, service-, och underhållsarbete som minskar driftskostnaderna och ökar dina installationers livslängd. Vi utför även alla typer av entreprenader inom luftbehandling samt ventilationsservice.