Logotyp

Service

Vi på Falkenbergs Rör erbjuder service inom alla våra tjänsteområden, service-, och underhållsarbete som minskar driftskostnaderna och ökar dina installationers livslängd.

Planerade och regelbundna service- och underhållsrutiner är kanske den kostnadseffektivaste fastighetsförvaltning/skötsel du kan använda dig av. Genom att teckna serviceavtal kan du känna dig säker på att anläggningen får den skötsel den behöver och som du avropar löpande eller genom upprättande av en serviceplan där vi ansvarar för planering och utförande.

Samtliga våra montörerer är certifierade, och arbetar enligt Säker Vatteninstallation som de flesta försäkringsbolag kräver i dag. De har även licenser för gassvetsning, hårdlödning och TIG-svetsning. Alla som arbetar med heta arbeten har av svenska brandskyddsföreningen ett utfärdat certifikat för sådant arbete.