Business Magazine

Alternativ metod underlättade för de boende

Bostäder

COMFORT SÖDERLUNDS RÖRAKTIEBOLAG – BRF ASTOLF UPPSALA. Efter att ha bytt ut de horisontella avloppsledningarna i första huset i bostadsrättsföreningen Astolf i Uppsala, valde Comfort-medlemmen Söderlunds Rör en alternativ metod när de övriga fem skulle åtgärdas. Vinsten för de boende var påtaglig med bland annat mindre oljud.

På Tegnérgatan i Uppsala ligger sex punkthus från slutet av 40-talet. Sammanlagt finns här 119 lägenheter som tillsammans bildar bostadsrättsföreningen Astolf. Våren 2018 inleddes projektet att byta de horisontella avloppsledningarna i källaren, eller snarare var det en fortsättning eftersom projektet hade startat redan tre år tidigare.

 

-          2015 genomförde vi bytet i ett av husen. Att relina samlingsledningarna i källaren var inte aktuellt på grund av ledningarnas kvalitet, utan vi fick istället bila och installera nya rör. Problemet var att både betongen och armeringen var väldigt tjock. Bilroboten som vi använde i första huset orsakade vibrationer och höga ljud vilket var jobbigt för de boende, berättar Jörgen Svegårdh som är projektledare B2B på Söderlunds Rör.

 

Lösningen blev att de nya avloppsledningarna i källarna placerades i taket och ut genom ytterväggen, där de anslöts till de nya markledningarna. Samtidigt isolerades källarna, husen dränerades om och nya dagvattenledningar installerades.

 

-          Vi förflyttade delar av källarstråket till utsidan och gjöt igen de befintliga avloppsavsättningarna i källargolvet. Tvättstugorna fick nya golvbrunnar som vi anslöt mot de nyinstallerade avloppspumparna. Toaletterna byttes ut mot kvarntoaletter med pump. För de boende innebar det ett väldigt mycket smidigare byte, med kortare avbrott och utan vibrationer och oljud från bilroboten, avslutar Jörgen Svegårdh.

 

För mer information om bygget på Brf Astolf i Uppsala kontakta Comfort Söderlunds Rör.