Business Magazine

Från hotell till lägenheter

Bostäder

COMFORT GÄLLIVARE RÖR – ALEN 5. När O’Learys hotell och sportbar i Gällivare förvärvades av kommunen fick Comfort Gällivare Rör, som ingår i Comfort-kedjan, ansvaret för nyinstallation av vatten och värme.

Våren 2016 klubbade kommunfullmäktige i Gällivare kommun att O’Learys hotell och sportbar, eller Alen 5, i centrala Gällivare skulle köpas och byggas om till bostäder. I första hand som hem för vård och boende plus elevboende. I huset finns även en fritidsgård.

TN Bygg var totalentreprenör och Comfort Gällivare Rör underentreprenör för vatten- och värmearbetena.

– Vi har samarbetat med TN Bygg sedan lång tid tillbaka. Det skapar trygghet berättar Alf Isaksson, ägare av Gällivare Rör sedan 1992. Firman bildades 1979.

Även om huset hade varit hotell var det inte bara att flytta in för de nya som skulle bo där.

– Det var mycket som behövde rivas. Vi var tvungna att dra om värmeledningar, tappvattenledningar, anpassa badrum och kök och möta kraven på brandsäkerhet, till exempel att tänka till med brandtätningar och ytskikt på isoleringar. Sammanlagt tog det ca 3000 timmar för två man.

1 800 certifierade montörer – läs mer om Comfortkedjan