Business Magazine

Stamdragning i trapphus ger smidigare byte

Bostäder

COMFORT BAD & ENERGICENTER – BRF SANNAVÄGEN. När bostadsrättsföreningen Sannavägen i Hudiksvall nyligen bytt stammar drogs de nya genom trapphuset och därifrån in i lägenheterna. Syftet är att de boende ska kunna bo kvar under bytet och påverkas så lite som möjligt. Comfort-medlemmen Bad och Energicenter i Hudiksvall har anlitats för arbetet.

På Hudiksvägen 5 och 7 i Hudiksvall ligger ett par hus från 50-talet. Husen ägs av bostadsrättsföreningen Sannavägen och omfattar cirka 80 lägenheter. Vattenledningarna med tillhörande kopplingar och ventiler var gamla och behövde bytas för att förebygga framtida läckage med vattenskador som följd. Bad- och Energicenter föreslog en metod som skulle göra bytet smidigare för de boende och låta dem bo kvar i sina lägenheter under arbetet. Patrik Dahlström, projektledare på Bad och Energicenter, berättar hur bytet gick till.

 

-          Målet var att göra så mycket jobb som möjligt utanför lägenheterna. Därför valde vi att förlägga de nya stammarna till trapphusen. De löper vertikalt i en slits och samtliga avstängningsventiler är placerade ovanför dörren utanför varje lägenhet. Sedan går man in den vägen till lägenheten. Det gör att vi kan koppla på en lägenhet i lugn och ro och provtrycka stammen i trapphus för att kolla tätheten fram till ventilerna.

 

Det som återstår är att byta kall- och varmvatten i källaren och garage, ett jobb som kommer pågå in i första kvartalet av 2020. Det arbetet kom till som en ÄTA eftersom kostnaden för det ursprungliga uppdraget hamnade under budget, och att föreningen kände stort förtroende för bolaget. Att arbetet har tagit längre tid än vanligt beror på att föreningen valde att begränsa antalet montörer.

 

-          Det är för igenkänningens och tryggheten skull. Det skapar ett lugn att känna igen och lära känna de som utför arbetena i fastigheten – och som man släpper in i sin lägenhet, avslutar Patrik Dahlström.

 

Har du frågor eller funderingar kring projektet Brf Sannavägen kontakta Comfort Bad & Energicenter i Hudiksvall.