Business Magazine

Totalentreprenad för Nordens största bilbesiktningskedja

Industri

COMFORT TERNSTEDT INVENT – CARSPECT/AUTOTVÄTTEN. På Lunnargatan 13 i Västervik har Nordens största bilbesiktningskedja, Carspect, öppnat en besiktningshall. I samma fastighet finns även en biltvätt – Autotvätten. Comfort-medlemmen Ternstedt Invent har haft totalentreprenaden för installation av rör, el och ventilation.

Ternstedt Invent har mer än VVS-installation att erbjuda sina kunder – el och ventilation till exempel. Det var en fördel när Autofastigheter byggde ny hall för bilbesiktningskedjan Carspect och Autotvätten – en helautomatiserad biltvätt.

– Vi gjorde all installation för el, ventilation, vatten, värme och avlopp. Det som var speciellt i det här fallet hade mycket med miljön att göra. Till exempel att se till att det vi installerade i tvätthallen klarar den konstanta fukten så att det inte börjar rosta, belysningsarmaturer bland annat, och att avgaserna från bilprovningshallen leds bort på ett bra sätt, förklarar Niklas Karlsson, platschef på Ternstedt Invents filial i Västervik och den som ansvarade för entreprenaden.

Genom hela projektet fanns det ett tydligt miljötänk. Ett exempel är de olika vätskorna från tvätthallen som ska tas om hand på ett riktigt sätt. Ternstedt installerade kärl för avskiljning och rör i marken som går till kärl utanför. Breda rännor i golvet tar hand om vattnet som rinner vidare mot en tank utanför. Bygget startade juni/juli 2017 och var klart i början av 2018.

– Det var ett bra projekt, lagom storlek. Sju man från oss var engagerade inklusive arbetsledning, två för rör, två för el och tre för vent. Sedan tog vi in en underentreprenör för borrhålen till bergvärmen för fastigheten. Därifrån tog vi över.

Här ligger ditt närmaste Comfortföretag

Bild: Ternstedt Invent