• Sveriges största VVS-kedja
  • 1800 certifierade montörer
  • Säker vatteninstallation
Business Magazine

18 000 kvadratmeter kontorsyta på ett halvår

Lokaler & Fastigheter

COMFORT TINGSTAD RÖRINSTALLATION – GAMLESTADSVÄGEN 18. Tiden från start till mål var den stora utmaningen när en gammal fabriksbyggnad i Gamlestaden skulle byggas om till kontor för Volvo Cars IT-avdelning. Comfort-medlemmen Tingstad Rörinstallation ansvarade för all installation av vatten, värme och kyla.

Gamlestaden i östra Göteborg är ett gammalt klassiskt industriområde med sina stora fabriksbyggnader och låga bostadshus i trä. Namnet på hållplatsen för spårvagnen säger också en del om industriarvet: SKF.

Hit har Volvo Cars IT-avdelning flyttat in i en fabriksbyggnad som ägs av Castellum och som byggts om till kontor av Vestia Construction Group, tillsammans med Tingstad Rörinstallation. Allt i det här projektet har varit stort och mycket – 18 000 kvadratmeter ger plats åt 2 000 medarbetare. Men en detalj fanns det allt annat än mycket av – tiden från byggstart till slutbesiktning.

– Vi hade ett halvår på oss. Vi fick förfrågan av Vestia Construction Group i december 2016. Byggstarten var i januari 2017 och i slutet av augusti samma år var det slutbesiktning. Men det gick bra. Allting fick godkänt i slutbesiktningen, berättar Mikael Fasnacht, projektledare på Tingstad Rörinstallation som ansvarade för installationen av vatten, värme och kyla.

För att lyckas valde Tingstad Rörinstallation, tillsammans med Vestia, partnering som entreprenörsform. Framförallt med tanke på projektets komplexitet och att det skulle vara klart på ett halvår. Sammanlagt 20-25 rörmokare från Tingstad arbetade cirka 17 000 timmar. Till det kom underentreprenörer för isolering, svets, injustering, konsulter och kyla.

– När 2 000 personer ska arbeta i samma kontorslokaler blir det ett stort behov av kyla. För att möta det installerade vi bland annat en tio meter lång kylmaskin på taket, avslutar Mikael.

Läs mer om Comfortkedjan