• Sveriges största VVS-kedja
  • 1800 certifierade montörer
  • Säker vatteninstallation
Business Magazine

Högskola bakom val av lösning för energiprojekt

Lokaler & Fastigheter

COMFORT STJERNFELDTS VVS – KÄMNÄRSRÄTTEN. När ett område med 1300 studentbostäder skulle välja den mest lönsamma metoden för varmvattencirkulation kopplades Lunds Tekniska Högskola in. Comfort-medlemmen Stjernfeldts VVS utförde installationen.

Vid Kämnärsrätten har AF Bostäder 1300 studentbostäder i fastigheter som är byggda på 1970-80-talet. För att effektivisera energianvändningen och spara pengar bestämdes det att VVC-ventilerna på varmvattencirkulationen skulle bytas. Stjernfeldts VVS, som ingår i Climat 80-gruppen, fick uppdraget i form av en totalentreprenad. Men innan arbetet satte igång kontaktades Lunds Tekniska Universitet. Frågan de skulle svara på var vilken metod som var lönsammast.

– Två huskroppar gjordes iordning. I den ena använde vi termiska ventiler som automatiskt reglerar flödet. I den andra traditionella som stryper flödet, berättar Mathias Blomdahl som är projektledare VS på Stjernfeldts VVS.

Efter en utvärdering som gjordes av universitetet visade det sig att den traditionella metoden var den mest lönsamma. Driftsekonomin var likvärdig men installationskostnaden var lägre. När väl metoden var bestämd kunde Stjernfeldts VVS gå vidare med de övriga huskropparna.

– Vi blev klara med hela projektet våren 2018. Totalt har vi haft 4 montörer i arbete plus en som injusterar. Idén med utvärderingen kommer från Kraftringen som är ett elbolag i Lund, så metoden kommer att användas i fler fastigheter framöver, avslutar Mathias Blomdahl.

1800 certifierade montörer – det här är Comfortkedjan

Fotograf: Drago Prvulovic på Malmöbild AB