Business Magazine

Lokala val när Hedin Bil bygger ut i Södertälje

Lokaler & Fastigheter

COMFORT PML – HEDIN BIL FORD. När Hedin Bil Ford i Södertälje gör en om- och nybyggnad är det lokala entreprenörer som utför arbetet. Comfort-medlemmen PML ansvarar för rör- och ventilationsentreprenaden.

Hedin Bil Ford har en stor anläggning på Morabergsvägen 1 i Södertälje med både bilförsäljning och verkstad. Just nu genomförs en stor om- och nybyggnad. I november 2019 ska en ny bilhall och verkstadsdel vara färdig för invigning. PML Svets & VVS i Södertälje ansvarar för rör- och ventilationsentreprenaden.

 

-          Vi började projektera för ett och ett halvt år sedan. I november i år beräknas den nya bilhallen och verkstadsdelen vara klar. Det är ett stort projekt där vi har sju montörer på plats inklusive ventilation, som vi tagit in som underentreprenör berättar Andreas Bernehjält, arbetsledare entreprenad på PML.

 

Fastigheten ägs av Balder, Tuve bygg ansvarar för hela projektet och arkitektfirman Ettelva står för ritningarna. Ett av kraven från Hedin bil var att samtliga inblandade entreprenörer skulle vara lokala. En av utmaningarna är att verksamheten i fastigheten är igång samtidigt.

 

-          Den nya delen är på drygt 100 kvadratmeter, men samtidigt som vi bygger nytt och bygger om är kundmottagningen till den befintliga verkstaden öppen. Det ställer extra stora krav på planeringen och att vi har en bra dialog med kunden och alla andra som är med i projektet, avslutar Andreas Bernehjält.