Business Magazine

Två skolor rivs och en ny byggs i Vårgårda kommun

Lokaler & Fastigheter

COMFORT DJUPEDALS RÖR - LINDBLADSKOLAN VÅRGÅRDA. Två gamla utdömda och fuktskadade skolor har rivits i Vårgårda. För att ersätta dem håller en helt ny svanenmärkt skola på att byggas – Lindbladskolan. Comfort-medlemmen Djupedals Rör AB har varit med sedan projekteringsstadiet och ansvarar för installationen av värme, vatten och avlopp.

Den nya skolan heter Lindbladskolan, ligger i centrala Vårgårda och ska ta emot elever från förskoleklass upp till årskurs sex. Beslutet om en ny skola togs när två andra skolor – Kesbergskolan och Vårbergskolan – bedömdes vara i för dåligt skick på grund av fukt. PEAB fick uppdraget av Vårgårda kommun att bygga den nya skolan och för VS-installationerna valdes Djupedals Rör AB.

 

-          Vi har haft en partnering-entreprenad med PEAB och varit med hela vägen från ritbordet till färdigställandet. Projektet startade våren 2018 och nu i slutet av 2019 är det klart, i god tid innan deadline. Vi har haft tre montörer igång, berättar Johan Wehlin som är projektledare och ansvarig för kalkyl på Djupedals Rör.

 

Den nya skolan har en sammanlagd bruttoarea på strax under 7 000 kvadratmeter med plats för drygt 500 elever. Till skolan hör också uteklassrum, cykelparkering, miljöhus, förråd och en scen. Dessutom är den svanenmärkt. Det innebär bland annat krav på låg energianvändning och en kvalitetssäkrad byggprocess.

 

-          Vi har genom hela projektet stämt av att de material vi använt är godkända av Svanen och att till exempel blandare är av högsta energiklass avslutar Johan Wehlin.  

 

Vill du veta mer om projektet kontakta Comfort-medlemmen Djupedals Rör.
Läs mer om hur Comfort-kedjan jobbar och fungerar för denna typ av uppdrag. 

Sveriges största VVS-installationskedja

Sveriges största VVS-installationskedja

Läs mer