• Sveriges största VVS-kedja
  • 1800 certifierade montörer
  • Säker vatteninstallation
Business Magazine

Underhållsfritt på halkbanan

Lokaler & Fastigheter

COMFORT CLIMAT 80 – BULLTOFTA HALKBANA. Många är det som snurrat omkring på Bulltofta halkbana för att få sitt körkort. Climat80, som ingår i Comfort-kedjan, påbörjade 2016 en total upprustning av lokalerna.

Bulltoftas halkbanor var från början landningsbanor. Men sedan början av 80-talet utbildas här både privatförare och yrkesförare för att öka säkerheten i trafiken. Något som däremot inte har ägnats lika mycket tanke och omsorg är Bulltofta halkbanas egna lokaler. Hösten 2016 vände de sig till Climat80.

– Det började med att vi skulle se över deras kontor- och utbildningsbyggnad. Sedan växte projektet. Lokalerna var inte riktigt ändamålsenliga och hela huset var i behov av renovering, berättar Anders Welander som är projektledare på Climat80 och den som höll i upprustningen.

Under hösten arbetade Climat80 som totalentreprenör fram ett helt nytt koncept, tillsammans med Bulltofta halkbana. Alla installationer i huset togs bort och byttes mot ett behovsstyrd ventilationssystem, nytt värmepumpsystem, nya våtenheter med helt nytt kallvatten- och värmevattensystem. Dessutom fick byggnaden helt ny elinstallation samt nytt larm- och passagesystem – alltsammans utfört av Climat80. Som underentreprenörer togs Lareko Bygg in för byggarbetena och Lödde Plåt för allt plåtarbete.

– Plåtfirman var där för att kunden ville ha en byggnad som inte behövde underhållas. Därför kläddes hela fasaden med plåt. Förutom underhållsfritt har kunden också med renoveringen sänkt sin energiförbrukning med 30 procent. Så man kan lugnt säga att det var ett bra beslut att rusta upp de gamla lokalerna, sammanfattar Anders Welander.

Comfort finns över hela landet