Business Magazine

Verksamheten igång när förskola och äldreboende renoverades

Lokaler & Fastigheter

COMFORT KJELLNERS RÖR – ÅGÅRDENS FÖRSKOLA OCH ÄLDREBOENDE. På Tallskogsvägen i södra Lidköping ligger Ågårdens förskola och äldreboende. Sensommaren 2017 startade en om- och tillbyggnad där Comfort-medlemmen Kjellners Rör ansvarade för VS-installationerna. Utmaningen var att verksamheten var igång samtidigt som renoveringen pågick.

Vid Kinneviken, som Vänerns sydöstra del kallas, ligger Lidköping – en stad med drygt 25 000 invånare. I den södra utkanten, på Tallskogsvägen, ligger Ågårdens förskola och äldreboende. Här startade augusti 2017 en större om- och tillbyggnad som var klar i december 2018. Beställare var Lidköpings kommun, MVB Astor Bygg var totalentreprenör och Kjellners Rör ansvarade för VS-installationerna.

 

-          Eftersom vi var totalentreprenör för VS-installationerna gjorde vi även projekteringen. Vi hade tre till fyra montörer igång plus projektör och arbetsledning, berättar Christofer Kjellner som är projektledare på Kjellners Rör.

 

Projektet var på ca 7000 kvm och bestod av ny planlösning, ny utemiljö, tak- och fönsterbyte samt nya installationer. På första planet finns fyra förskoleavdelningar. På plan två ligger vårdavdelningarna. Det som krävde extra noggrann planering var att verksamheten var igång samtidigt som arbetet med om- och tillbyggnaden pågick.

 

-          Projektet var indelat i tre etapper där en etapp avslutades innan nästa påbörjades. Det var en förutsättning för att klara utmaningen med att verksamheten var igång i de delar där vi inte arbetade, avslutar Christofer Kjellner.  

 

Vill du veta mer om projektet kontakta Comfort Kjellners Rör.