• Sveriges största VVS-kedja
  • 1800 certifierade montörer
  • Säker vatteninstallation
Business Magazine

Klimatsmart projekt i Märsta försörjer 180 lägenheter

Värme & Energi

COMFORT KARBY VVS – HSB/BRF DRAGONEN. En bostadsrättsförening i Märsta har med hjälp av Comfort-medlemmen Karby VVS installerat solceller och bergvärme för en klimatsmart energiförsörjning till sina lägenheter.

Projektet startade vid årsskiftet 2017/18. Förslag på ett partneringkontrakt togs fram tillsammans med HSB som förvaltar de 180 lägenheterna som utgör bostadsrättsföreningen Dragonen i Märsta.

– Vi har projekterat och tagit fram alla handlingar. Det är ett tiotal underentreprenörer och leverantörer som vi har engagerat och samordnat för det här projektet, bland annat styr, mark för energibrunnar, solcellsleverantör, leverantör av värmepumpar, bygg och måleri berättar Johan Lundgren, VD och projektledare på Karby VVS.

Målet var att förse 180 lägenheter, byggda på 60-talet och fördelade på sex huskroppar, med en klimatsmart energiförsörjning för värme och varmvatten. Lösningen var solceller och bergvärme istället för fjärrvärme. 1400 kvadratmeter solceller har installerats tillsammans med två värmepumpanläggningar. Solcellerna producerar 255 000 kilowattimmar per år och driver värmepumpanläggningarna.

– Hela projektet höjer ju värdet på fastigheterna. Men det riktigt spännande är att vi kopplat samman DC-nätet mellan de sex hustaken, likströmsnätet, för att få en bättre nyttjandegrad på den egenproducerade solelen, avslutar Johan Lundgren.

1800 certifierade montörer – det här är Comfortkedjan