• Sveriges största VVS-kedja
  • 1800 certifierade montörer
  • Säker vatteninstallation
Comfort
usp

Sveriges största VVS-kedja

Business Magazine

Unik metod sparar miljoner i miljonprogram

Värme & Energi

COMFORT BOTKYRKA VVS – HALLUNDA/NORSBORG. Just nu pågår en stor upprustning av bostäder i miljonprogramsområdena för att spara energi. Comfort Botkyrka VVS använder en metod som sparar miljoner för fastighetsägaren.

Mellan 1965 och 1974 byggdes det drygt en miljon lägenheter – det s k miljonprogrammet. Nu pågår en upprustning för att göra dem energieffektivare. I Stockholm har Botkyrkabyggen och HSB vänt sig till Comfort-medlemmen Botkyrka VVS för att effektivisera värmeåtervinningen i sina fastigheter i Hallunda och Norsborg.

Ventilationsaggregatet på vinden i fastigheterna byts ut till ett frånluftsaggregat med en frånluftvärmepump. Energin från pumpen dras med nya ledningar ner till undercentralen, för att sedan kopplas på värmesystemets returledning.

– Vi ändrade på två saker i konstruktionen berättar Robert Selberg, VD på Botkyrka VVS.

– Istället för att dra ett rörstråk i trapphuset, använde vi ett gammalt sopnedkast där vi drog upp en markkulvert. Vi konstruerade också en bypass-lösning som gjorde att vi kunde gå på den befintliga värmereturen i krypgrunden ca 40-50 meter från undercentralen, istället för att dra värmeåtervinningen till undercentralen från mitten av fastigheterna. Fastighetsägaren sparar ca 120 000:- per fastighet och våra montörer får en mycket bättre arbetsmiljö när de slipper arbeta i trånga utrymmen. Bra för alla helt enkelt.

Läs mer om Comfortkedjan