• Sveriges största VVS-kedja
  • 1800 certifierade montörer
  • Säker vatteninstallation
Comfort
usp

Sveriges största VVS-kedja

Business Magazine

Ventilbyte rena vinsten för fastighetsägare

Värme & Energi

COMFORT BOTKYRKA VVS – BOTKYRKABYGGEN. Under några månader 2017 gjorde Comfort-medlemmen Botkyrka VVS ett omfattande byte av radiatorventiler åt Botkyrkabyggen. Det visade sig vara en lönsam affär för fastighetsägaren.

Att gamla radiatorventiler är rena energitjuvarna är ingen hemlighet. Däremot är det kanske inte lika känt hos alla vilken effekt som nya ventiler har. Men det var med den vetskapen som Botkyrkabyggen hörde av sig till Botkyrka VVS.

– Fastighetsägaren tjänar 10-15 % av uppvärmningskostnaden. Hela investeringen är betald på två till fyra år för en stor fastighetsägare som Botkyrkabyggen menar Robert Selberg, vd på Botkyrka VVS.

Cirka 10 000 ventiler byttes i fastigheterna mellan maj och augusti 2017. Totalt var fyra till fem montörer igång. När ventilerna väl var bytta var det dags att justera in hela värmesystemet. Från cirkulationspumpen till stamventiler till radiatorerna. Syftet var att få korrekta flöden. Processen innebar också att montörerna var tvungna att komma in i lägenheterna tre gånger. Första gången för byte, andra gången för injustering och tredje gången för montering av termostater och temperaturregistrering.

– Och allt gjordes samtidigt som hyresgästerna bodde kvar i sina lägenheter. Det kräver mycket logistik och diplomati från våra montörers sida. Men det viktigaste är att lyssna på hyresgästerna och förklara varför arbetet måste göras nu. I slutändan tjänar ju också alla på att energiåtgången minskar, avslutar Robert Selberg.

1800 certifierade montörer – läs mer om Comfortkedjan