Nybyggnad av flerbostadshus i Täby Centrum

Brf Origo, Attundafältet

Projektnummer: 291344

Projektdata

Byggstart
januari 2016
Byggkostnad
150 Mkr
F - btkn
kv Kaninen 3
ByggmÄnader
19
Entr.form
Utförs i egen regi
Se alla projekt