Nybyggnad av flerbostadshus /Sabo Kombohus/ i Kristianstad

Diktaren 1

Projektnummer: 1353979

Nybyggnation av flerbostadshus under SABOs ramavtal gällande kombohus.

VS-entreprenör var Erikssons VVS som ingår i Comfortkedjan

Projektdata

Byggstart
december 2016
Byggkostnad
80-120 Mkr
F - btkn
Diktaren 1
Byggmånader
0
Entr.form
Totalentreprenad
Se alla projekt